1. Właścicielem sklepu internetowego jest PPHU KADAR Leon Rogowski z siedzibą w 49-300 Brzeg ul. Poligonowa 32, Pawłów,
NIP 7471100443

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Odbiorca składający zamówienie w sklepie internetowym jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.oryginalnyprezent.com.pl Zamówienie zostaje niezwłocznie potwierdzone wiadomością e-mail, który stanowi potwierdzenie złożonego zamówienia.

5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, przelewem niezwłocznie po otrzymaniu od Odbiorcy wpłaty na podany podczas zamówienia numer rachunku bankowego, a w przypadku płatności on-line po poprawnej autoryzacji płatności.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Odbiorca jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Paragon lub faktura VAT wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Odbiorcę towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Przy wyborze dokumentu sprzedaży - Faktury VAT niezbędne jest podanie nazwy firmy i numeru NIP (pole NIP pokaże się po wpisaniu nazwy firmy).

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Odbiorcę zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Strony wiąże cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

10. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w złożonym zamówieniu proporcjonalnie do ich wagi. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Odbiorcę i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy ujęte zostały w cenniku dostaw. Cennik stanowi integralną część Regulaminu.

11. Cennik dotyczy tylko wysyłek na terenie kraju.
W przypadku zamówień składanych z zagranicy koszt dostawy będzie ustalany indywidualnie z klientem. Przesyłki kurierskie realizowane są  za pobraniem lub po wpłynięciu zapłaty na konto, a także po płatności on-line.

 12. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Przesyłki dostarcza: Kurier GLS - czas dostawy 1 dzień roboczy, Czas realizacji zamówienia to 1-3 dni robocze. W szczególnych wypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym klient zostanie poinformowany.

13. Odbiorca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przy odbiorze: należność pobiera kurier;
- przelewem bankowym na konto sklepu - 04102036680000540200109603
- płatności on-line realizowane za pomocą systemu Przelewy24pl

14.Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem.

15. Odbiorca może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar musi znajdować się w niepogorszonym stanie. Należy go odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą VAT z dopiskiem "zwrot. W celu zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Odbiorcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeśli Odbiorca odesłał rzecz przed upływem 14  dni od dnia poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, Odbiorcy zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Odbiorcę sposobu dostarczenia innego niż oferowany najtańszy zwykły sposób dostarczenia. Płatności, o których mowa wyżej zwracane są niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu przez Odbiorcę od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów, jakie zostały użyte przez Odbiorcę w pierwotnej transakcji, chyba że Odbiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku Odbiorca nie ponosi opłat związanych z tym zwrotem.
Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Odbiorca."

16. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

17. Reklamacje.
Jeżeli po otrzymaniu towaru Odbiorca znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub Fakturę VAT z dopiskiem "reklamacja" oraz opisanymi wadami produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

18. Umowa sprzedaży zawierana jest między Odbiorcą a PPHU KADAR Leon Rogowski
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Odbiorcy wraz z przesyłką paragonu, Faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

19. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.